Author: admin

Địa thế thuận lợi của Kim Long Ocean Thuận Phước

Kim Long Ocean Thuận Phước được UBND Thành Phố Đà Nẵng phê duyệt điều chỉnh quy hoạch xây dựng liên quan TL1/500 nằm ở Phường Nại hiện nay Đông, Quận Sơn Trà cùng với tổng quy hoạch lên đến 100ha nắm giữ địa điểm có 1 không 2 ngay trên cái nôi Thành Phố Đà Nẵng “TỌA SƠN VỌNG THỦY” cùng …